Zatvori

OPĆI UVJETI

UVJETI ZA SUDJELOVANJE

PRO CARD program vjernosti nagrađuje vašu vjernost kao Kryolan kupca. Izdavač i objavitelj PRO CARD programa vjernosti je Kryolan GmbH. Tvrtka Kryolan GmbH zadržava pravo određivanja drugih suizdavatelja ovog programa. PRO CARD program vjernosti isto tako nudi mogućnost korištenja posebnih uvjeta kupnje kod različitih povezanih tvrtki: npr. hoteli, osigurateljne kuće, sajmovi, itd. Postoje brojni zahtjevi za prijavu sudjelovanja u PRO CARD programu vjernosti koje smo vam saželi u nastavku:

Autorizacija za sudjelovanje

Make-up umjetnici koji mogu pružiti dokaz o svojem profesionalnom radu i koji borave u zemlji koja nudi PRO CARD program vjernosti, mogu se prijaviti za članstvo.

Prijava za članstvo

Prijava počinje registracijom na Kryolan početnoj stranici. Nakon registracije možete se prijaviti online. Kandidati mogu podnijeti zahtjev u Kryolan GmbH ili suizdavatelju. Svaka osoba se može prijaviti samo za jednu karticu. Make-up umjetnici moraju u potpunosti ispuniti prijavu. Make-up umjetnici koji podnose prijavu moraju priložiti, uz prijavu, dokaz svojeg profesionalnog statusa lokalnom PRO CARD izdavaču. Ukoliko kandidat ne može dati takav dokaz u roku od osam tjedana, tvrtka neće izdati PRO CARD karticu te će otkazati prijavu. U slučaju nepoštivanja prava daljnji zahtjevi se ne mogu napraviti. Ne postoji zakonsko pravo sudjelovanja u PRO CARD programu vjernosti. Članstvo može biti odbijeno bez pružanja razloga.

Upotreba kartice

Karticu može koristiti isključivo član PRO CARD programa osobno. Nije dozvoljeno prenositi karticu trećim osobama. PRO CARD se može koristiti za kupnju u cijelom svijetu gdje postoji PRO CARD tvrtka sudionik programa. Vlasnik kartice može koristiti karticu na Kryolan online dućanu ukoliko je dostupan.

PRO CARD popusti

PRO CARD članstvo omogućuje vlasniku kartice posebne popuste za make-up umjetnike u dućanima koji sudjeluju u programu. Iznosi popusta mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.

Sustav nagrađivanja - Pro bodovi

Pro bodovi se čuvaju na računu. Redovno ažuriran katalog Pro bodova pokazuje moguće bonus proizvode koji se mogu otkupiti sa Pro bodovima. Bonus proizvodi moraju proći provjeru dostupnosti prije nego što se mogu otkupiti. Bodovi se ne mogu mijenjati za novac. Pro bodovi gube svoju vrijednost nakon 3 godine.

PRO CARD račun

Vlasnik kartice može provjeriti status svojih bodova prijavom na www.kryolan.com/user/procard/

Godišnja naknada

PRO CARD kartica nema naknade za prvu godinu članstva. Besplatno članstvo se automatski produžuje na kraju svake godine ukoliko je vlasnik kartice kupio proizvoda i/ili usluga u vrijednosti od najmanje € 1000 / $ 1500 / £ 1000 / tijekom prethodne godine. Ukoliko je potrošeno manje tijekom jedne članske godine, vlasnik može produžiti članstvo uz trošak od € 30 / $ 40 / £ 25 ili 1500 Pro bodova po godini.

Valjanost PRO CARD kartice

Članstvo vrijedi jednu godinu. Ukoliko vlasnik više ne može ispunjavati zadane uvjete, zemlja sudionik programa ima pravo odmah ukinuti karticu. Kryolan GmbH nadalje zadržava pravo ukidanja članstva bez najave, u slučaju kršenja uvjeta ili povrede prava. PRO CARD kartica ostaje vlasništvo Kryolan GmbH i mora biti predana na zahtjev u Kryolan GmbH ili suizdavatelju.

Gubitak PRO CARD kartice

U slučaju krađe ili gubitka PRO CARD kartice, vlasnik mora bez zadrške odmah obavijestiti odgovarajuću tvrtku sudionika u svojoj zemlji. Ovime se omogućuje isključivanje kartice te izdavanje nove.

Obavijest o prestanku članstva

Strane mogu prekinuti članstvo PRO CARD kartice. PRO CARD kartica može biti isključena u bilo koje vrijeme bez pružanja razloga ili otkaznih rokova.

Pogodnosti tvrtki sudionika

Kryolan GmbH ne može jamčiti stvarni iznos pogodnosti od tvrtki koje sudjeluju.

Izmjene u programu

Kryolan GmbH zadržava pravo izmjene ili dopune PRO CARD programa u uvjetima sudjelovanja, bodovima, rasponu bodova ili bilo kojoj drugoj proceduri opisanoj u dokumentima programa ukoliko se smatra da su takve promjene ili dopune nužne i ukoliko sudionici nisu u nepovoljnijem položaju u odnosu na njihovu dobru vjeru. Takve promjene ili dodaci u uvjetima sudjelovanja bit će objavljeni u tekstualnom obliku.

Povjerljivost podataka

Kryolan GmbH će biti odgovoran za pitanja u smislu privatnosti podataka. Kryolan GmbH ili treća strana koja djeluje u njegovo ime bilježit će osobne podatke vlasnika PRO CARD kartice u svrhu odobravanja ugovora, izvršenja i ukidanja. Promotivna upotreba takvih podataka bit će samo u svrhu promocije osobnog oglašavanja tvrtke (uključujući oglašavanje preporuka). Pružanje podataka trećim stranama može se provoditi samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje ugovora. Svako daljnje korištenje osobnih podataka zahtijeva sukladnost sa zakonskim odredbama i izdavanje dopuštenja.

Svi sporovi koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Ugovorom rješavat će se pred nadležnim sudom u gradu Berlin, Njemačka.

Klauzula ništavnosti

Ukoliko su pojedinačni uvjeti ovog ugovora neučinkoviti i/ili nevažeći, ili postaju neučinkoviti ili nevažeći nakon izvršenja ovog Ugovora, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost ostalih odredbi ovog sporazuma. U slučaju takve neučinkovite i/ili nevažeće stipulacije, odredbe stupaju na snagu na mjestu tih stipulacija, koje su najbliže komercijalnim ciljevima koje su stranke ovog sporazuma namijenile sa svojim originalnim neučinkovitim i/ili nevažećim propisima. Ove se odredbe primijenjuju se analogno u slučaju da postoje praznine u ugovoru.
 
KRYOLAN
Kryolan proizvodi make-up. Ali ne kao bilo tko drugi. Jer, za razliku od svih ostalih, mi stvarno radimo make-up. Radimo na naš način više od 75 godina i tri generacije. Razmišljamo o njemu. Proizvodimo ga. Oblikujemo i volimo ga od stvaranja. Postoji samo jedan profesionalni proizvođač make-upa. Postoji samo jedan Kryolan.
NAJNOVIJI TWEETOVI
NEWSLETTER