Zatvori

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KISTOVA 1000 ML
 

385,00 kn
(38,50 kn / 100 ml)

ŠIFRA PROIZVODA: 03494/00
DETALJI: 1000 ml

Brush Cleaner je specijalno sredstvo za dezinfekciju i čišćenje make-up kistova i pribora. Koristi se i za čišćenje Air Brush pištolja.
Podijeli ovaj proizvod:  
Boje
HAZARD STATEMENTS

Hazard-determining components of labelling: propan-2-ol

Hazard statements: H225 Lako zapaljiva tekućina i para. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Precautionary statements: P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P304+P340 AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olak­ šava disanje. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Danger

PREPORUČUJEMO

  • 'MAKE-UP BLEND' 30 ML
    290,50 kn
  • SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KISTOVA 100 ML
    64,06 kn
 
Prihvaćamo:
Plaćanje po ponudi
Pouzeće
Proizvode šaljemo putem:
Za narudžbe iznad 300,00 kn
dostava je besplatna
Jamčimo kvalitetu Kryolan proizvoda koji se prodaju preko naših ovlaštenih partnera. Ovo obećanje kvalitete se ne odnosi na stranice trećih osoba.
KRYOLAN
Kryolan proizvodi make-up. Ali ne kao bilo tko drugi. Jer, za razliku od svih ostalih, mi stvarno radimo make-up. Radimo na naš način više od 70 godina i tri generacije. Razmišljamo o njemu. Proizvodimo ga. Oblikujemo i volimo ga od stvaranja. Postoji samo jedan profesionalni proizvođač make-upa. Postoji samo jedan Kryolan.
NAJNOVIJI TWEETOVI
NEWSLETTER